ALIA TEMPORA skončila na evropském turné kvůli koronaviru v karanténě!

Metalová kapela ALIA TEMPORA, která v posledních letech koncertuje po starém kontinentu, ale také i mimo Evropu, musela kvůli světové pandemii předčasně ukončit turné po Německu, Belgii, Velké Británii, Francii a Švýcarsku.

Na své předčasně ukončené turné bude ještě dlouho vzpomínat kapela Alia Tempora. Chybělo málo, a metalová delegace mohla zůstat uvězněná za hranicemi České republiky, ve Švýcarsku nebo Německu, a čekat až na repatriační český letecký speciál s respirátory!

ENGLISH VERSION OF THE ARTICLE

Metal band ALIA TEMPORA, who in recent years have been touring round Europe and other parts of the world had to prematurely end their tour of Germany, Belgium, the UK, France and Switzerland.

Alia Tempora will long remember their prematurely cancelled tour. The Metal delegation could have remained imprisoned beyond the borders of the Czech Republic in either Switzerland or Germany waiting for a special repatriation flight back to their home town of Brno.

When the band set off on tour, to promote their new album „DRAGONFLY EFFECT“, for their first planned concert in Germany in February the coronavirus media coverage was centred on the outbreak in Asia. But the dangerous spread of the virus soon began to affect the lives of millions of Europeans, including the modern fusion metal band ALIA TEMPORA.
What happened in the middle of March and how it all turned out, told to us by the sympathetic front woman of the band, MARKIE.

„The start of the tour was great, our fans were amazing, we were just enjoying the gigs“, the band’s singer praises the successful start of the tour, which went from Germany to Belgium and then to Great Britain.

“We were still in France, in the band van, already on our way from Paris to Zurich in Switzerland, where we had another date of our tour awaiting us, as we started to recieve information about the spread of the virus in Italy. That evening we played an absolutely great concert at the Hall of Fame in Zurich, when the club owner came over and told us that our concert was going to be the last one there for a long time because they have had to cancel all the upcoming events at the venue from tomorrow. „Only then did we realize that the situation is very serious,“ says Markie.

The whole band ended up in a ruthless mandatory quarantine

The band immediately canceled the rest of the planned tour in Germany and began the race against time to return to the Czech Republic before the closure of the Czech border. Upon their return, they immediately commenced a fourteen-day quarantine in the safety of their own homes.

Fortunately, all band members are in good health after quarantine, they did not catch the virus while in Germany, France, England, or any of the other high-risk countries, although in England the coronavirus infection was very close to the band. Whilst Markie was in England she was affected by a high-temperature pulmonary infection, which eventually ended with a visit to hospital in Manchester. The visit, thankfully, ended on a funny, positive note as recalled by Markie

„The nurse at the front desk informed me that I had to go through the admission process for the suspicion of having the coronavirus. I was sent out, immediately, to the courtyard where there were 3 container boxes (similar toi-toi boxes). There was nothing inside but a chair, a telephone, protective gloves, a set of medical equipment (a thermometer, a pressure gauge, etc.) and instructions which were written on the wall of the booth,“ Markie describes.

„In short, I sat down, called from the phone, followed the information, carried out some examinations, and when they found it safe to meet me, they told me (on the phone) to go to the outpatient reception. They said it wasn’t COVID-19, just a common infection, and they gave me some antibiotics. It was like some funny escape game“, she laughs.

At present, Alia Tempora are completely reorganising the originally planned tour of South America and Asia until next year.

„Unfortunately, like many other shows, our return to Mexico this year must now be postponed until next year. Even now, coronavirus is affecting the next season, our US agent has had to suspend preparations for a spring tour of East Asia next year. Perhaps it will all work out next year. “
„We are very grateful to all our fans, we are sorry that it will take some time before all of us will have a chance to meet again at our concerts and we are already missing everyone a lot, but at this time currently other things are ahead of us all. Stay safe, be considerate, pay attention to your friends and family and don’t hesitate to reach out if you need help yourself. We’re all in this together! “ says Markie at the end.

ABOUT THE BAND

Alia Tempora is a modern metal band from the Czech Republic with a strong influence of pop, dance and dubstep music. The band is characterized by its emphasis on modern prismatic image, catchy music, captivating show and the strong cult of personality of the frontwoman. The band is well situated in central and west Europe, have an influence in North America and Mexico and has been seen on major festivals stages.
Their sound can be described as a combination of strong metal riffs, dance beats and dubstep grooves. The band is simply the must hear for everybody who likes lighter melodic metal in a modern package!

The band released their second album the DRAGONFLY EFFECT in September 2019. It forms new bright chapter of the band. Album is based on catchy melodies, metal, dance and dubstep fusion.

Když kapela v únoru rámci turné po Evropě vyrazila s novou deskou „DRAGONFLY EFFECT“ na první plánovaný koncert do Německa, koronavirus v médiích rezonoval jen v souvislosi s Asií. Nebezpečné šíření koronaviru ale začalo záhy ovlivňovat životy milionů obyvatel Evropy a to i modern fusion metalovou kapelu ALIA TEMPORA.

Co vše se odehrávalo v půli března a jak to vše dopadlo, o tom nám povyprávěla sympatická frontmanka kapely, MARKIE.

„Začátek turné byl skvělý, naši fanoušci byli úžasní, koncerty jsme si prostě užívali“, chválí zpěvačka kapely vydařený začátek turné, které z Německa zamířilo do Belgie a hned poté do Velké Británie.

“Byli jsme ještě ve Francii, v naší kapelní dodávce, už na cestě z Paříže do Zurichu ve Švýcarsku, kde nás měl čekat další koncert našeho turné, když se k nám postupně začaly dostávat informace hlavně o rozšíření viru v Itálii. Ten večer jsme odehráli naprosto skvělý koncert v rockovém sále Hall of Fame v Zurichu, když za námi po koncertě přišel majitel klubu a oznámil nám, že jsme byli na dlouho dobu poslední, protože od zítřka musí všechny akce zrušit. Až v ten moment nám došlo, že situace je velmi vážná.“ líčí Markie.

Celá kapela skončila nelítostně v povinné karanténě

Kapela ihned zrušila zbytek plánovaného turné v Německu a začal závod s časem, aby stihli návrat do ČR před uzavřením českých hranic. Po návratu ihned zahájila povinnou čtrnáctidenní karanténu v bezpečí svých domovů.

Všichni členové kapely jsou naštěstí po prodělané karanténě zdraví, koronavirus si z Německa, Francie, Anglie, ani z jiných rizikových zemí přece jen nepřivezli, i když v Anglii byla koronavirová nákaza kapele velmi blízko. Markie v Anglii totiž postihla plicní infekce provázená vysokými teplotami, se kterou nakonec s dobrým koncem, skončila na jedné z poliklinik v Manchesteru. K příhodě se na pozitivní notu váže vtipná historka.

„Sestřička na recepci mi oznámila, že aby mě vyšetřili, tak si musím projít přijímacím procesem na podezření z koronaviru. Poslali mě ihned ven na nádvoří, kde byly postavené 3 kontejnerové budky (podobné toi-toi budkám), ze kterých jsem si měla vybrat jednu a vejít dovnitř. Nebylo tam nic než jedna židle, telefon, ochranné rukavice, sada nějakého zdravotního náčiní (teploměr, měřič tlaku apod.) a instrukce napsané na návodu vylepeného na zdi budky“, popisuje Markie průběh vyšetření.

„Zkrátka jsem se měla posadit, zavolat z toho telefonu, postupovat dle informací, provést na sobě nějaké vyšetření, a až uznali že je bezpečné se se mnou setkat, tak mi řekli (po telefonu) ať jdu na ambulantní příjem. Tam mě vyšetřili, řekli, že nejde o COVID-19, ale o běžnou infekci, a nasadili mi antibiotika. Prostě jak v povedené únikovce!” dodává se smíchem.

Alia Tempora v současné době, kompletně přesouvá původně plánované turné po Jižní Americe i Asii až na příští rok.

„Bohužel stejně jako celá řada ostatních vystoupení, i náš letošní návrat do Mexika musí být nyní odložen na příští rok. A dokonce už i teď koronavirus ovlivňuje i příští sezónu, kdy náš americký agent musel pozastavit přípravy na jarní turné po východní Asii v příštím roce. Snad nám to všechno příští rok už klapne.“

„Moc pozdravujeme všechny naše fanoušky, je nám líto, že bude teď nějakou dobu trvat, než se všichni znovu setkáme na koncertech, a už teď nám hodně chybí, ale v téhle době jsou přednější jiné věci. Zůstaňte v bezpečí, buďte ohleduplní, dbejte na své přátele a rodinu a neváhejte je oslovit, pokud sami potřebujete pomoc. Jsme v tom všichni společně!“ vzkazuje svým fanouškům Markie s kapelou na úplný závěr.

O KAPELE ALIA TEMPORA

ALIA TEMPORA je moderní metalová kapela, bořící hranice metalové subkultury. Jejich hudba je kombinací tvrdých metalových riffů, taneční hudby a dubstepových breaků, zabalených do moderního balení, kterou si užije každý fanoušek melodického metalu a rocku. Svou hudbou a přátelským vystupováním si proto získala srdce desetitisíců fanoušků a je obklopena živoucí komunitou příznivců z celého světa.

Kapela vydala dvě alba, z nichž právě druhé, DRAGONFLY EFFECT, vydané na podzim 2019, definuje nový směr této sestavy a dle mnohých i novou záložku v knihovně světové hudební metalové scény.

HIGHLIGHTS

  • 2019 MEXICO – Dragonfly Effect Tour (co-headline)
  • 2019 UK – Dragonfly Effect Tour (headline)
  • 2019 MASTERS OF ROCK 2019 (Ronnie James Dio Stage – hlavní stage)
  • 2018 UK Tour 2018
  • 2018 AMARANTHE support – Baltic tour
  • 2017 Female Voices Fest (DE)– BATTLE BEAST
  • 2017 UK Tour 2017
  • 2017 Rock pod Kameňom –ARCH ENEMY, AMORPHIS …
  • 2016 SupportXANDRIA a SERENITY (DE)

2015 Made of Metal – EPICA, DRAGONFORCE …

ALBUM HYPERFOLLOW ODKAZ

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

www.aliatempora.com
facebook.com
www.instagram.com
www.youtube.com

ODKAZ NA DALŠÍ VIDEOKLIPY
www.youtube.com
www.youtube.com
www.youtube.com

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

X