Cítím, že nastal návrat rockové muziky říká lídr The Rasmus, Lauri Ylönen

Měli jsme možnost, vyzpovídat zpěváka finské skupiny The Rasmus, této příležitosti ujala naše fotoreportérka Kateřina Vestfálová která si pro Lauri Ylönena, připravila několik otázek týkajících se nejen nového alba které vyjde na jaře příštího roku

Připomeňme, že finská alternativně rocková skupina The Rasmus vystoupí 15. října 2022 v pražském Foru Karlín.

Lauri, jako kapela jste se poprvé dali dohromady už na střední škole. Napadlo Vás někdy, že budete tak slavní?

Náš cíl z počátku tak dalece nesahal. První cíl byl zahrát si na naší školní vánoční besídce. Tehdy jsme chodili do osmé třídy. Naším plánem bylo začít koncertovat napříč Helsinkami, poté Finskem a nakonec celým světem. Opravdu jsme pro ten úspěch tvrdě pracovali a přinesli jsme obrovské oběti, jako třeba nedokončení školy, nikdy jsme neměli opravdovou práci, neměli jsme opravdovou přítelkyni, která by odváděla naši pozornost. Vše bylo jen o kapele. Žít a dýchat pro kapelu 24h denně a 7 dní v týdnu.

Původně jste hráli naprosto odlišný styl, než který hrajete nyní. Jak jste se z takového funky-punk stylu dostali k tomu, co vytváříte teď? Je to opravdu velký skok.

Naše kariéra trvá dlouho a v podstatě jsme si žili svůj život a dospěli jsme s kapelou. Stejně jako lidé i kapely mají různé fáze a etapy. Také bylo vzrušující objevovat nový hudební svět, udržuje to svěží paměť a neočekávané věci. Rád dělám spontánní věci.

Tvá peříčka jsou rozhodně velkým tématem. Mají hlubší význam nebo jde pouze o image?

Peříčka pro mě znamenají svobodu. Mají tak trochu duchovní význam. Jsou takovým mým šťastným znamením. Když je mám, tak se mi stávají samé dobré věci.

Jaká byla Vaše nejzajímavější hudební spolupráce?

Bylo úžasné spolupracovat s kapelami HIM, Nightwish a Apocalyptica. Vidím je jako takové naše velké bratry. Asi jsme je také ovlivnili, ale zároveň jsme se od nich hodně naučili. Opravdu velká spolupráce byla s legendárním skladatelem a producentem Desmondem Childem. Napsal písně jako: Livin´ On A Prayer, Poison, I Was Made For Loving You a mnohem více. On je mým učitelem v hudbě.

Nedávno Vám vyšel single „Bones“, jako ochutnávka z Vašeho připravovaného desátého alba. Začali jste skládat ještě před pandemií?

Ano, na tomhle albu jsme začali pracovat ještě předtím, než udeřila pandemie. Později to bylo opravdu složité, nemohli jsme být všichni v jedné zemi, když jsme finišovali s nahráváním. A v této bezvýchodné situaci nás to vlastně nakonec inspirovalo a ve finále to dalo nahrávce ještě takový melancholický nádech.

Navázali jste spolupráci s producentem Joshuou, který působí ve velké Británii. Skladbu „Bones“ jste už nahrávali společně nebo každý zvlášť?

Kvůli pandemii jsme museli pracovat na dálku. Já žiju na Hawai, Eero žije v Austrálii a Pauli a Aki jsou ve Finsku. Producent byl převážně v Anglii. Byla to velká výzva pracovat jen přes obrazovku počítače. Naštěstí jsme dlouhodobí přátelé, takže jsme to společně zvládli. Každopádně to není cesta, jakou bych chtěl v budoucnu pracovat. Snad tahle pandemie brzy zmizí.

V jednom z rozhovorů jste říkali, že album ještě není kompletní. V jaké fázi jste nyní?

Album je stále ještě v pracovním procesu ale prakticky je skoro hotové a připravené k vydání na jaře 2022.

„Bones“ je o karmě. Jak Vás tohle téma napadlo? Bude celé album v tomto duchu?

V poslední době jsem se hodně hledal. Covid nás všechny donutil trpět a přehodnotit naše životy. Karma byla jedním z mých témat, které jsem měl často na paměti.

Jako první z nastávajícího alba jste vydali právě „Bones“. Proč jste se rozhodli právě pro tuto píseň, je podle vás z alba nejlepší?

Tahle věc fungovala velmi dobře jako otvírák 10-tého alba. Máme spousty dobrých věcí, a také pár překvapení, které vás čekají v blízké budoucnosti.

Lauri, co tě k tomu vedlo žít na Hawai, ve Finsku byla moc zima (smích)?

Chci žít dobrodružný život. Hawai byla nádhernou zastávkou na této cestě. Nemám páru co bude dál. Miluju tenhle pocit!

Ty prý vstáváš brzy ráno a jdeš se projít, abys načerpal správnou náladu a atmosféru, která se vaší tvorbě hodně odráží, je to tak?

Ano, vstávám mezi 4 a 5 hodinou v noci a jdu do práce. Je to velmi cool a pro mě je to tak trochu jako rituál. Hawai je tak šťastná a zábavná země, a tak se snažím posunout sám sebe do této nálady. Připadám si jako mnich v klášteře.

Nenapadlo vás někdy udělat song, který bude podobný vašim starým nahrávkám, něco jako „Dirty Moose“? Od té doby jste úplně změnili styl, ale věřím, že vydat něco takového by bylo rozhodně velmi zajímavé.

Přiznám se, že tenhle funky styl mě teď moc nebere. Cítím, že nastal velký návrat rockové muziky a na to jsem čekal fakt dlouhou dobu.

Během pandemie jsi začal na svůj YouTube kanál točit „Bedroom sessions“. Myslíš, že s tím budeš pokračovat i nadále nebo na to nebude tolik času jako v současné době?

Opravdu mě to baví. Je to pěkný způsob, jak se přiblížit pocitu živého vystoupení a oslovit fanoušky. Každou neděli se na svém kanále snažím vydat novou píseň.

V roce 2022 chystáte společně s vydáním nové desky také turné, ve kterém znovu zavítáte i do České republiky. Jak se do Prahy těšíte?

Česká Republika má speciální místo v našich srdcích. Ještě předtím, než jsme odehráli úžasné koncerty v Praze, tak jsme Prahu navštívili a užili jsme si spousty legrace. Je to parádní město na pořádání párty!

Lauri, díky za tvůj čas, ať se ti s kapelou daří!

Lauri, as a band, you first got together in high school. Have you ever thought that you will be so famous?

At first our goal didn’t reach that far. First thing was to play a show at our school’s Christmas party. We were on eigth grade then. Our plan was to first take over Helsinki, then Finland and finally the world. We worked really hard for the success and made huge personal sacrifices like quitting school, not getting a real job and not really having a girlfriend to take away our focus. It was all about the band. Living and breathing it 24/7

You originally played a completely different style than the one you play now. How did you get out of this Funky-punk style got to what you create now? It’s a really big leap.

Our career has been so long and basically we have lived our lives and grown up with the band. Like people, bands have their different phases and eras. It’s also been exciting to explore new worlds musically, it keeps the mind fresh and unexpected. I love making spontanious moves.

Lauri, your feathers are definitely a big topic. Do they have a deeper meaning or is it just an image?
The feathers represent freedom to me. They kind of have a spiritual meaning. They are my lucky token too. Good things happen to me when I wear them.

What was your most interesting musical collaboration?

It’s been wonderful to work with other Finnnish bands like HIM, Nightwish and Apocalyptica. I see them all as our big brothers. I have challenged them but also have been learning from them a lot. One great collab was to work with a legendary songwriter and producer Desmond Child. He has written songs such as Livin’ On A Prayer, Poison, I Was Made For Loving You and many more. He’s my mentor in music.

The two of you have moved to Australia and Hawaii. What made you feel too cold in Finland?

I want to be on an adventure in this life. Hawaii has been a wonderful stop on my journey. I have no idea what’s coming next. I love that feeling!

Recently, the single „Bones“ was released as a tasting of your upcoming tenth album. Did you start composing before the pandemic?

We started making the album before the pandemic hit. Later on it got really difficult since we could not be in the same country together while finishing the recordings. But in the way the hopeless situation gave us inspiration and added an extra layer of melancholy to the album.

At what phase is the album now?
The album is still in progress. Almost done and ready for release in spring of 2022.

You have partnered with producer Joshua, who works in the UK. But almost everyone lives in a different country. Have you ever recorded „Bones“ together or separately?

Because of Covid we had to work remotely. I live in Hawaii, Eero lives in Australia and Pauli and Aki in Finland. Producer was based in England. It was a great challenge to try to work over on a laptop screen. Fortunately we have such a long history and friendship so we were able to pull it off. But it wasn’t the way I wanna work in the future. Let’s hope this pandemic passes soon.

„Bones“ is about karma. How did this topic occur to you? Will the whole album be in this spirit?

I did a lot of self-searching last year. Covid made us all suffer and think and revalue our lives. Karma was one of the topics I often had in mind.

Lauri, you’re supposed to get up early in the morning and go for a walk to get the right mood and atmosphere, which is a lot reflected in your work, right?

Yes, I wake up between 4-5 at night to go to work. It’s very cool and and almost like spiritual ritual for me. Hawaii is so sunny and a happy place so I have to punish myself to get in the mood. I feel like a monk in a monestary.

Have you ever thought of making a song similar to your old recordings, something like „Dirty Moose“?
You’ve completely changed your style since then, but I believe that releasing something like that would definitely be very interesting.
That kind of funky stuff doesn’t really inspire me right now. I feel that rock music is making a huge comeback right now and I’ve been waiting for that a long time.

But during the pandemic, you started filming „Bedroom sessions“ on your YouTube channel. Do you think that you will continue to do this or that there will not be as much time for it as at present?

I like doing that a lot. It a nice way to get closer to a feeling of a live performance and reaching out for the fans. I try to release a new song every Sunday on my channel.

You were the first in the upcoming album to release „Bones“. Why did you decide on this song, do you think it’s the best from the album?
That song worked well as an opening track for our 10th album. We have so many good songs and surprises coming out in the near future.

In 2022, together with the release of the new album, you are also planning a tour in which you will visit the Czech Republic again. How are you looking forward to the whole tour and to the Czech Republic?

Czech Republic has a special place in our hearts. We have played incredible gigs there and visited Prague even before we had any concerts and game there. It’s a great city to party!

Thanks for your time, good luck with the band!
Thanks!

Otázky položila: Kateřina Vestfálová
Překlad: Jan Fuhrmann

FOTO CREDIT THE RASMUS
Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

X