Novoroční soutěž o zbrusu nové DVD skupiny Debustrol „33 LET ANTIKRISTA“

ROCKLIST vyhlašuje soutěž o zbrusu nové DVD „33 LET ANTIKRISTA“ které do hry věnovala thrash metalová formace DEBUSTROL!
Podmínkou účasti v soutěži je:

» dát “To se mi líbí” naší Facebookové stránce (odkaz zde)
» sdílet tuto soutěž na svém Facebookovém profilu
» odpovědět na soutěžní otázku na náš email redakce@rocklist.cz

Soutěžní otázka

Co znamená název DEBUSTROL?

Soutěžní e-mail musí obsahovat:

» předmět e-mailu: 33 let antikrista
» správnou odpověď na soutěžní otázku
» jméno a příjmení (nejlépe i telefon)
» odkaz na váš Facebookový profil pro ověření, zda jste naším fanouškem na FACEBOOKu a sdílíte

Uzávěrka soutěže je 25. ledna 2021. Výherce bude kontaktován redakcí nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže na e-mailovou adresu, ze které odeslal svoji odpověď.

Tak neváhejte a odpovídejte a třeba se štěstí usměje právě na vás! Kdo správně odpoví na soutěžní otázku, VYHRÁVÁ dva lupeny! POZOR! Soutěžící může zaslat pouze jednu odpověď na soutěžní otázku.

Recenze na DVD

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pro diváky seriálu je REGIOLIST MUSIC, .

2. Soutěží se rozumí soutěž založená na principu zaslání správné odpovědi na následující soutěžní otázku vztahující se ke skupině DEBUSTROL:

„Co znamená slovo DEBUSTROL?“

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

II. Podstata a průběh soutěže
1. Soutěž probíhá od 5. ledna 2021 do 25. ledna 2021. Uzávěrka soutěže je v úterý 25.ledna ve 23:59 hod.

2. Odpověď na soutěžní otázku je možné zasílat pouze e-mailem na adresu redakce@regiolist.cz a e-mail musí obsahovat:

– předmět e-mailu: 33 let antikrista
– správnou odpověď na soutěžní otázku
– jméno a příjmení (nejlépe i telefon)
– odkaz na váš Facebookový profil pro ověření, zda jste naším fanouškem na FACEBOOKu a sdílíte

4. Soutěžící může zaslat pouze jednu odpověď na soutěžní otázku.

III. Soutěžící
1. Účastníkem soutěže může být člověk s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli a ani jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzný v pokolení přímém, sourozenci a manžel/manželka.

2. Účast soutěžícího v soutěži je založena doručením správné odpovědi na soutěžní otázku pořadateli ve lhůtě stanovené v bodu II.1. pravidel.

IV. Výherci a výhry
1. Výhrou je DVD skupiny Debustrol.

2. Pořadatel vylosuje 1 výherce

3. Jméno a příjmení výherce bude zveřejněno nejpozději dne 26. ledna 2021 na webové stránce pořadatele www.regiolist.cz

4. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím e-mailu. V případě, že se výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledku soutěže a výherce nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká.

5. Výherci bude výhra zaslána formou doporučené zásilky nejpozději do 14 dní od sdělení adresy pro doručení výhry. Výherci bude výhra doručena pouze na území České republiky.

6. Pořadatel neodpovídá za zásilku poštou nedoručenou, ani za nesprávné doručení výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.

7. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry.

8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.

3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů

4. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese redakce@regiolist.cz. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6. 2010.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na webových stránkách pořadatele.

DVD bude výherci zasláno případně předáno osobně.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Budeme předpokládat, že s tím souhlasíte. Přijmout Číst více...