Sekernice Jiřího Špalka #8 – Kytarové efekty / přehled a popis funkcí

Začínáte hrát na kytaru nebo už máte základy za sebou? Exkluzivně jsme pro vás připravil serii kytarových rad a tipů od kovaného rockera Jiřího Špalka!

#8 Kytarové efekty / přehled a stručný popis funkcí

V tomto díle si uvedeme seznam některých kytarových efektů s krátkými popisy jejich funkcí.
Zkreslovací efekty (distorze)

Distortion a Overdrive – nejpoužívanějšími typy kytarových efektů. Jedná se v obou případech o zkreslovače s tím, že overdrive má zkreslení měkčí, simuluje přebuzený lampový zesilovač.
Crunch – efekt velmi podobný overdrive, jen o něco agresivnější.
Fuzz – prapůvodní efekt, který produkuje velmi specifický, tlustý a nezaměnitelný tón, simulující zvuk přebuzeného zesilovače zapojeného do boxu s potrhaným reproduktorem.
Hi-Gain – má funkci docílení co nejhutnějšího, hlasitého, harmonicky bohatého tónu s dlouhým sustainem. Křivka průběhu zvuku je zde ještě zkreslenější než u fuzzu.

Modulační efekty pracující s časovým průběhem zvuku

Delay – vytváří zpožděnou kopii původního signálu. Je velký rozdíl mezi analogovými a digitálními delay efekty. U analogových se čas zpoždění pohybuje maximálně do několika stovek milisekund, digitální jsou schopny dosáhnout zpoždění i několika vteřin (u kompaktních pedálů např. i přes 5 sekund, studiové delaye zvládnou i více).
Echo – umožňují opakování tónů (efekt ozvěny). Vytváří několik kopií původního signálu, ty se většinou (ale nemusí to tak vždy být) zeslabují a prodleva mezi nimi postupně klesá. (Často v kombinaci s delayem).
Looping (Looper) – Jde v podstatě o extrémně dlouhý delay. Slouží k tvorbě smyček (loopů) a je tedy možné nahrát doprovod (postupně třeba i v několika vrstvách) a přes ten pak hrát např. solo.
Reverb – někdy se používá označení Hall. Jde o jeden z nejčastěji užívaných efektů. Bývá často zabudovaný už přímo v kombech nebo zesilovačích. Dodává zvuku na prostorovosti, dozvukové efekty, budí dojem hraní ve velkém prostoru. (Zvuk se opakuje a pomalu mění, jako by ho odrážely a absorbovaly zdi).
Flanger – zvuk připomínající startující tryskové letadlo. Jde o efekt znějící jako zpomalované a zrychlované přehrávání pásky, je jakousi kombinací úpravy časového průběhu se slabým auto-wahem a chorusem.

Modulační efekty pracující se změnou výšky tónu

Chorus – modulační efekt, který k původnímu signálu přidá další jeden či více různě modulovaných signálů, co se výšky tónů týče. Výsledkem zvuk, jako by hrálo více kytar najednou.
Octaver – přidá k původnímu zvuku signál o jednu nebo dvě oktávy níže. Některé Octavery umí signál namísto snížení, o jednu, či dvě oktávy naopak zvednout
Harmonizer / Harmony Generator – efekt, který po nastavení tóniny, ve které se hraje, přidává k původnímu tónu tóny v intervalech, které k němu harmonicky patří (nejčastěji tercie a kvinta, ale možné jsou i jiné). Dá se tak například simulovat sólo dvou kytar
Vibrato – nejčastější je jeho použití v chorusu, sám o sobě se užívá jen zřídka. Výsledkem je vytvoření simulace zvuku jako při klasickém vibratu hraném prsty nebo jako při použití dvouzvratné páky (tremola) na kytaře
Pitch Shifter – efekt umožňující změnu výšky tónu o nastavený počet (půl)tónů.
Whammy – tento efekt má název odvozen od konkrétního modelu efektu, Digitech Whammy. Jde o pedál ovládaný nohou (kolíbka). Stlačením špičky se tón zvyšuje a naopak.

Modulační efekty pracující na základě změny frekvenčního pásma

Ekvalizér – zkráceně EQ, slouží k zvýraznění nebo naopak potlačení některých frekvencí, většinou se používá výraz graphic equalizer. Umožňuje nastavovat hlasitost frekvencí v několika pásmech, navíc obsahuje i potenciometr pro ovládání celkové výstupní hlasitosti.
Phaser – přidá k signálu jeho fázově posunuté kopie, takže se navzájem překrývají. Co se výšky tónu týče, jsou tyto fáze navíc posunuty směrem nahoru či dolů.
Wah-wah – česky hovorově „kvákadlo“, jde o efekt ovládaný nohou většinou o pedál zhruba o velikosti chodidla, který se pohybuje jako kolébka. Pokud se na kolébku tlačí patou, procházejí hlubší frekvence, při stlačení špičkou naopak výšky, čímž se docílí onoho „kváknutí“ (zvuk podobný jako při použití dusítka na dechových nástrojích).
Auto-wah – správněji envelope filter dociluje stejného efektu jako wah-wah pedál, jen není ovládaný nohou, ale rozsah „kváknutí“ je daný dynamikou signálu (hlasitostí). Funguje tak, že do efektu projde signál, zvuk je stejný jako při použití wah-wah pedálu stlačeného na patu, a při jeho průchodu je zvuk upraven tak, jako by došlo k rychlému sešlápnutí wah-wahu (nebo naopak, záleží na nastavení).
Vibe / Rotary Speaker / Leslie Simulátor – slouží k napodobení rotujícího reproduktoru (Leslie Speaker byl reprobox často využívaný ve spojení s Hammondovými elektrickými varhanami, ve kterém rotoval reproduktor). Efektově jde o kombinaci úpravy hlasitosti a frekvenčního spektra, vibrata, phase-shifteru a chorusu.
Talk-box – Slouží k úpravě frekvenčního spektra a ovládá se ústy. Starší verze používaly trubičku, do které se foukalo, dnes se často využívají mikrofony a vokodéry. Talk-box používá svůj vlastní malý zesilovač. Výsledek je podobný tomu, jako by kytara „mluvila“.
Booster – zesiluje signál, buď pouze basy, nebo jen středy, nebo výšky, někdy celé spektrum.
Resonator – moduluje zvuk, jako kdyby se zapnutý wah-wah pedál nechal v jedné pozici (filtruje frekvenční spektrum a zesiluje ty frekvence, které propouští).
Simulace boxů – cílem tohoto efektu je modulovat signál tak, aby byl frekvenčně co nejpodobnější zvuku, který vychází z reproboxů za účelem získání zvuku snímaného mikrofonem bez skutečného užití reproboxu a mikrofonu.
Simulace zesilovačů – frekvenčně upravuje signál tak, aby zněl jako z určitého modelu zesilovače.

Modulační efekty pracující se změnou hlasitosti zvuku

Volume pedál – efekt ovládaný nohou (kolíbka), při stlačení špičkou signál zesiluje a naopak.
Auto-Volume / Envelope Volume – pracuje na podobném principu jako auto-wah, pouze na základě dynamiky nekváká, ale postupně zesiluje tón. Výsledek je tedy takový, jako by se zahrál tón s úplně staženým ovladačem hlasitosti na kytaře a hlasitost se postupně přidávala.
Tremolo – jeden z nejstarších efektů, slouží k periodickému zesilování a zeslabování signálu.
Compressor – (dříve nazýván Sustain) slouží k automatickému sjednocení hlasitosti jednotlivých signálů, silné zeslabuje (zejména kvůli získání většího náběhu), slabé zesiluje. Výrazně může ovlivnit chování jiných efektů, např. distorzí. Existují i optické kompresory, které ke kompresi signálu užívají lampu či LED a které většinou obsahují i ovladač Treble pro kompenzaci ztráty vyšších frekvencí. Dnes se běžně používá označení Compressor/Sustainer, protože se právě se sustainerem kombinuje.
Expansion – opak Compressoru, tedy slabé signály zeslabuje, silné zesiluje.
Limiter – pracuje stejně jako kompresor, avšak pouze se signálem nad určitou úrovní, často v kombinaci s Enhancerem / Exciterem, který signál dynamicky upravuje ekvalizací signálu a zároveň tím redukuje úroveň ruchů.
Panning / Ping-pong – jde o jakousi „stereo verzi“ tremola. Zatímco na jednom kanálu signál zesiluje, na druhém zeslabuje.

Ostatní

Sustainer / Feedbacker – podobný princip jako u kompresoru. Cílem je vytvoření zpětné vazby či napomoci jejímu přirozenému vzniku. Většinou bývá součástí distorzí nebo Compressoru (zde funguje na principu zesílení signálu) nebo delaye (zde je zvláštní okruh, který nepřetržitě posílá signál znovu do vstupu), může být i jako samostaný efekt.
Acoustic Simulator – napodobuje zvuk akustické kytary. Někteří kytaristé jím vylepšují zvuk elektroakustických nástrojů.
Noise Gate – je ruchová brána fungující na principu toho, že nepropustí signál, který je pod určitou hranicí. Tento efekt neeliminuje ruchy, pouze pracuje s tím, že většina ruchů je slabší než normální signál, takže je nepropustí. Nevýhodou je, že takto „ořeže“ signál od postupného náběhu a ztlumení. Bývá často zabudován i do jiných efektových pedálů (nejčastěji distorze).

Pozn. V případě že by jste měli na Jirku Špalka konkrétní dotaz tak ho směřujte do komentářů, rád vám na něj odpoví.

SEDMÝ DÍL  DEVÁTÝ DÍL →

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Budeme předpokládat, že s tím souhlasíte. Přijmout Číst více...